หมอชิต-บางซื่อ ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ (ep.1)

 14/11/2018

ที่ดินกว่า 2,325 ไร่  พัฒนามาเป็นศูนย์กลางคมนาคมพหลโยธิน
 

1.  พื้นที่ด้านระบบคมนาคมขนส่ง 

1.1 สถานีกลางบางซื่อ  พื้นที่ดินกว่า 1,176 ไร่  มีพื้นที่ใช้สอย 4 ชั้น
วางแผนให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งมวลชนระหว่างมวลขนระบบราง และเชื่อมโยงกับขนส่งมวลชนต่าง ๆ
ที่สำคัญและโดยรอบสถานีมีการใช้ประโยชน์พื้นที่หลากหลาย

 

สถานีกลางบางซื่อ จะมีรถไฟฟ้าเข้ามา ดังนี้

(สายสีแดง) บางซื่อ - รังสิต , บางซื่อ - ตลิ่งชัน , Airport Link บางซื่อ – พญาไท
(สายสีน้ำเงิน) บางซื่อ – ท่าพระ, บางซื่อ – ราษฎร์บูรณะ
และรถไฟฟ้าความเร็วสูง
นอกจากนั้นยังมีรถไฟฟ้าจากต่างจังหวัดในทุกทิศ เป็นรถไฟฟ้าชานเมือง รถไฟทางไกล

 

1.2   ทางเชื่อม + พลาซาใต้ดิน + BRT
มีการออกแบบทางเชื่อด้วยทางเท้าใต้ดิน ทั้งนี้ในระยะแรกได้ออกแบบการเชื่อมต่อ 3 สถานีคือ

(สถานีกลางบางซื่อ)
(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT  สถานีกำแพงเพชร)
(รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีจตุจักรซึ่งเป็นจุดเดียวกับสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต)

โดยระยะห่างระหว่างสถานีอยู่ที่ 50 เมตร – 1.5 กม. รวมพื้นที่ 127.5 ไร่ ทั้งนี้

 

รูปแบบของศูนย์จะเป็นโครงสร้างใต้ดิน มีทั้งหมด 3 ชั้น

(ชั้นที่ 1  สร้างเป็นชอปปิ้งมอลล์)
(ชั้นที่ 2  เป็นเอนเตอร์เทนเมนท์)
(ชั้นที่ 3  เป็นที่จอดรถใต้ดิน )
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นลักษณะเดียวกับประเทศเปรู และญี่ปุ่น ที่
ทำการเชื่อมโยงการเดินเท้าของประชาชนไว้ใต้ดิน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ


สำหรับระยะแรกจะเป็นการสร้างทางเดินเท้าก่อน เนื่องจากลงทุนต่ำ และสร้างรายได้จากการเช่าพื้นที่
ส่วนระยะต่อไปสร้างระบบขนส่งมวลชน ขนาดรองทั้งรถราง รถไฟฟ้ารางเดี่ยว โมโนเรล รถไฟฟ้าล้อยาง
หรือรถด่วนบีอาร์ที ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาว่าจะเลือกรูปแบบใด โดยจะให้เอกชนมาลงทุน 30 ปี

 

การก่อสร้างอุโมงค์ทางเดิน เริ่มก่อสร้างได้ตั้งแต่ปี 2559 ใช้เวลา 3 ปี
จะทันกับการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงพอดี

สำหรับพื้นที่ส่วนพลาซา มีพื้นที่กว่า 127.5 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่สวนสาธารณะ
และมีอาคารพาณิชยกรรมขนาดเล็กอยู่รอบนอก ขนาด 204,000 ตารางเมตร
และพื้นที่พัฒนาใต้ดินเป็นทางเดินเชื่อมสถานีกลางบางซื่อ – สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
และ BTS ที่หมอชิต 63.6 ไร่

มีพื้นที่เช่า 118,102.5 ตารางเมตร จะแบ่งพื้นที่เชิงพาณิชย์เป็น 9 โซน

 

BRT

สนข.เลือก “ระบบบีอาร์ที”
เป็นโครงข่ายเชื่อมการเดินทางภายในย่านพหลโยธิน

ระยะทางรวม 10.3 กิโลเมตร
แนวเส้นทางวิ่งเป็นวงกลม จากสถานีกลางบางซื่อ ผ่านรถไฟฟ้า BTS และ MRT สถานีจตุจักร
ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว  อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โครงการพัฒนาย่าน กม.11
มาสิ้นสุดที่สถานีจตุจักรของรถไฟฟ้าสายสีแดง  (บางซื่อ - รังสิต)

 

รูปแบบก่อสร้างจะเป็นโครงสร้างยกระดับ 3.14 กิโลเมตร วิ่งรอบสถานีกลางบางซื่อ จอดป้าย 2 สถานี
คือ สถานี 1- 2 จากนั้นลัดเลาะมาตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง แล้วยกข้ามทางด่วน และสวนจตุจักร
ไล่มาจนถึงรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต จะเป็นจุดที่ตั้งของสถานีที่ 3-4 และตั้งแต่สถานที่ 5 – 13
จะวิ่งอยู่ระดับดิน ระยะทาง 7.16 กิโลเมตร

 

ขณะที่การพัฒนาแบ่งเป็น 2 เฟส ระยะแรกเริ่มต้นสถานีกลางบางซื่อ – ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว
มี 6 สถานี จะเริ่มปี 2560  ส่วนสถานที่ 7 – 13 เริ่มจากเซ็นทรัล ลาดพร้าว – สถานีกลางบางซื่อ
ให้พัฒนาเป็นเฟสที่ 2 เริ่มปี 2565

 

 1.3  โครงการก่อนสร้างทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

ด่านขึ้น - ลงกำแพงเพชรเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชในปัจจุบัน ตอนนี้อยู่ในระหว่างหารือ
กับทางด่วนกรุงเทพ (BECL)

ในส่วนของทางด่วน เปิดปลายปี 2559 เป็นทางยกระดับ 6 จราจร เริ่มจากถนนกาญจนาภิเษก
ขนานรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บางซื่อ – ตลิ่งชัน ยาว 16.7 กม.

 

2. พื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

2.1 ศูนย์พลังงานแห่งชาติ
อาทิ กระทรวงพลังงาน, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), Energy Complex

2.2 เซ็นทรัลลาดพร้าว
ปี 2552  กลุ่มเซ็นทรัลต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินจาก ร.ฟ.ท. ไปอีก 20 ปี ด้วยมูลค่า 20,000 ลบ.

2.3 ตลาดนัดสวนจตุจักร (68 ไร่), อ.ต.ก.
“ตลาดนัดจตุจักร” ย้ายมาจากสนามหลวง ในปี 2525 เดิมชื่อว่า “ตลาดนัดย่านพหลโยธิน”
ต่อมาเมื่อปี 2530 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ตลาดนัดจตุจักร”  
เมื่อปี 2555 – ปัจจุบัน อำนาจการดูแลเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเริ่มตั้งแต่ ซึ่ง
แต่เดิมเป็นของกรุงเทพมหานคร

2.4  พื้นที่ 3 โซน รอบสถานีกาลางบางซื่อ

ที่ดิน 218 ไร่ เปิดให้เอกชนพัฒนาเป็น Complex ครบวงจร ประกอบด้วย
โรงแรม อาคารสำนักงาน พื้นที่เชิงพาณิชย์ ฯลฯ  ที่ดิน 3 โซน แบ่งดังนี้

 

Zone A – 35  ไร่ ตั้งอยู่ด้านหลังศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

Zone B – 78 ไร่ ตั้งอยู่ใกล้ตลาดนัดจตุจักร

Zone C – 105 ไร่ ที่ตั้งขนส่งหมอชิต

 

2.5 พื้นที่กม.11

โครงการคอมเพล็กซ์ยักษ์ ร.ฟ.ท. มูลค่า 1.33 แสนล้าน ที่จะให้เอกสารเข้ามาพัฒนา
เพื่อเป็นการปลดหนี้การรถไฟ

โดยมีพื้นที่บางส่วนโดน กทพ.เวรคืนที่ดินตัดด่วนใหม่ “ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกตะวันตก”
เฉือนที่ดินโครงการหายไปบางส่วนจากทั้งหมด 365 ไร่ ให้เช่าระยาว 30 ปี

2.6 พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง (ตึกแดง)
อยู่เหนือสถานีกลางบางซื่อ มีพื้นที่ 114 ไร่ อาจพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ต่อไป

 

3 พื้นที่กิจกรรมทางสังคม นันทนาการ
ประกอบด้วยสวนสาธารณะใหญ่ 3 แห่ง รวมพื้นที่ 765 ไร่ ได้แก่

(สวนวชิรเบญจทัศน์)
(สวนจตุจักร)
(สวนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ)

 

พื้นที่รอบข้างศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
อู่จอดรถไฟฟ้าสายสีเขียว + PARK AND RIDE
เจ้าของที่ดิน คือ กรมธนารักษ์ ตอนนี้กำลังพัฒนาที่ดินให้เป็น Complex มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้าน
รวมถึง แบ่งพื้นที่ให้ บขส.กลับมาอยู่ที่เดิมด้วย

 

โดยผู้ที่ชนะประมูล ได้รับสัมปทาน 30 ปี คือ บริษัท Bangkok Terminal (BKT)
หรือ Sun Estate มีแผนจะพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชย์ พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 712,350 ตร.ม.

แบ่งเป็น  พื้นที่ชดเชยให้ บขส. มาใช้เป็นสถานีขนส่ง 89,600 ตร.ม.
พื้นที่พาณิชย์ 662,750 ตร.ม. แบ่งเป็น Office, Hotel, Serviced, Apartment, ที่จอดรถ
มีแผนสร้างทางยกระดับเชื่อมถนนกำแพงเพชรทะลุตัวอาคารไปยังถนนวิทยุภาวดีฯ

 

ในส่วนของ Residential Development มีคอนโดมิเนียมบริเวรรอบ ๆ
ที่เปิดตัวไปแล้วมีประมาณ 7 โครงการ ราคา/ตร.ม. ประมาร 100K – 155K บาท/ตร.ม.
รวมถึงโครงการร่วมทุนกันระหว่าง BTS – SANSIRI ที่ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน
ใกล้สถานี BTS หมอชิต และ MRT จตุจัตร